Hermed indkaldes I til spillermøde:

Torsdag d. 24.05.2018 kl. 19.30 

i klubbens lokaler.

På dagsordenen er primært holdene til næste sæson, men bestyrelsen vil også kort informere om de tiltag, der indtil videre er taget, siden den nye bestyrelse konstituerede sig.

Har du spørgsmål til bestyrelsen eller klubben generelt kan disse også tages op på dette møde.

Vel mødt!

Bestyrelsen

PS. Efter mødet regner vi med at vi spiller vores normale ranglisteturnering, med mindre mødet trækker ud.