Indkaldelse til generalforsamling i Kjøge Dart Club

Torsdag d. 28.2.2019 kl. 19.00 i
klubbens lokaler, Karlemosevej 33, 4600 Køge.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling samt eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger.
4. Formandens beretning.
5. Regnskabets aflæggelse.
6. Valg til bestyrelse:

  • Valg af bestyrelsesmedlem (i ulige år)
  • Valg af Kasserer (i ulige år)
  • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (hvert år)

7. Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være underskrevet og dateret og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Ellers kan de betragtes som ikke rettidige. Hvis bestyrelsen finder det vigtigt at bringe et forslag frem alligevel, kan der dispenseres for denne regel.

8. Eventuelt.

Vi håber at se jer alle.

På bestyrelsens vegne

Kim