Hermed indkaldes der til spillermøde torsdag d. 8. august 2019 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

På dagsordenen vil der bl.a. være information om den kommende sæson, samt vi skal have fordelt opgaver i forhold til afholdelse af venskabsturneringen d. 27. september.

Vi håber at så mange som muligt møder op. Vi forventer ikke at mødet tager så lang tid, så efterfølgende spiller vi vores normale ranglisteturnering samt Shanghai-bingo.

På bestyrelsens vegne

Kim