Så er vi endelig klar til at genåbne klubben. Vi har knoklet for at blive klar med de restriktioner der nu engang er for at vi må samles igen.

Vi åbner op på mandag d. 15.06.2020 kl. 19.00.

Her vil der lige blive holdt et kort møde, hvor vi gennemgår de tiltag og ændringer der er lavet for at vi kan være i klubben. Det er vigtigt at alle overholder disse regler, så alle kan føle sig trygge og sikre ved at komme i vores klub. Der vil også kort blive snakket om kommende sæson. Klubben byder på en genåbningsøl eller sodavand mens vi lige tegner og fortæller 😀 .

Følgende punkter skal overholdes:

 • Er du syg eller har symptomer på sygdom, så bliv hjemme!
 • Hold afstand!
 • Sørg for god hygiejne (vask hænder/sprit af ofte. Der er sat sprit op til samme formål, så brug det).
 • Host og nys i ærmet (dit eget 🙂 ).
 • Brug IKKE de lukkede baner. Hver anden bane er lukket af så vi kan overholde afstandskravene.
 • Gå IKKE bagom tavleføreren. Gå modsat vej af, hvor tavleføren står.
 • Brug helst din egen kridtholder. Har du ikke en, så lån en i baren og aflever den tilbage når du er færdig med at føre tavle, så den kan blive afsprittet. Tavleklude bliver også udleveret i baren, hvis ikke du har din egen.
 • Som tavlefører må du ikke stå ansigt til ansigt med spillerne.
 • Tavleføreren må ikke røre spillernes pile.
 • Brug kun dine egne pile.
 • Der er sat papirdispenser op på toilettet i stedet for håndklæder. Papiret skal i skraldespanden og ikke i toilettet.
 • Gå ikke bag baren. Det er kun barvagter der må opholde sig bag baren.

Oplever vi, at disse regler ikke overholdes kan vi finde os nødsaget til at bede vedkommende om at forlade klubben og først komme tilbage, når man har tænkt sig at overholde reglerne. Man kan altid glemme ting, så det er vigtigt at vi gør hinanden opmærksom på reglerne, hvis vi føler der bliver slækket. Er du i tvivl, så læs reglerne på vores whiteboard eller spørg barvagt eller bestyrelse.

I skal også vænne jer til at det tager lidt længere tid at åbne klubben op for barvagterne, da der skal sprittes af mange steder inden vi kan lukke jer ind. Så vær søde at respektere den tid det tager og ikke stresse barvagten med “kan jeg købe.. når du har tid”.

Nyt fra kassereren:

Kassereren beder om at I får betalt jeres kontingent for 2. kvartal, hvis I ikke allerede har gjort det. Der kan betales kontant i baren eller via MobilePay på 42410. Vi skal også til at betale licens for kommende sæson, det er 180 kr. pr. person, som I også kan betale enten kontant eller via MobilePay. Er du i tvivl om, hvad du skylder kan du spørge i baren.

Vi glæder os til at se jer alle igen, så find pilene frem og mød op mandag.

På bestyrelsen og barvagternes vegne

Kim
Formand