I disse triste Coronatider synes vi i bestyrelsen, at der skal en smule glæde tilbage til vores trofaste medlemmer.

Derfor har vi besluttet, at vi gør 1. kvartal 2021 betalingsfrit for kontingent. Denne beslutning er taget på den lidt triste baggrund, at DDU’s turneringsudvalg har valgt at lukke turneringen ned indtil 28.2.2021, hvilket jo så betyder, at vi nok ikke får spillet så meget dart i 1. kvartal 2021.

Når det så er sagt, skal der lige komme en lille reminder fra kassereren om, at I skal huske at betale jeres kontingent for 4. kvartal 2020, så hun kan komme igang med at lave årsregnskabet færdigt.

Med ønske om en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

På bestyrelsens vegne

Kim