Klubbens fremtid i Karlemoseparken.

Onsdag d. 1.9.2021 skulle klubbens fremtid i vores nuværende lokaler mere eller mindre afgøres, da der var beboermøde i Karlemoseparken. På dette beboermøde havde afdelingsbestyrelsen, i et udkast til en ny husorden, lagt op til at klubberne herude skulle lukke kl. 22.00. Vi kom selv med et modforslag der hed vi skulle have lov til at have åbent til kl. 23.00, så vi kunne nå at afvikle vores hverdagskampe. Endvidere havde klubbens ene overbo (ham der bor over barlokalet) kommet med et forslag om, at klubberne skulle lukke ned kl. 21.00, så der var lagt op til en spændende aften om dartklubbens fremtid herude.

For at gøre en længere historie kort endte det hele ud med, at vi i fremtiden skal lukke kl. 22.00, men der nedsættes en arbejdsgruppe herude for at få løst de problemer (som overboen mener der er) mellem klubben og overboen. Denne arbejdsgruppe vil vi selvfølgelig gå ind i med løftet pande og en positiv indstilling, men det vil blive svært at få ændret noget, da overboen allerede har set sig sur på os, og fået en del allierede i opgangen og naboopgangen.

Ovenstående betyder lige nu, at vi vil få problemer med at nå at kunne afvikle vores hverdagskampe og vores egen ranglisteturnering om torsdagen. Derfor vil vi kontakte vores modstandere i hverdagsrækken (og oldboys) og høre om de kan komme lidt tidligere så vi kan starte vores kampe senest kl. 19.00. Endvidere vil ranglisteturneringen blive startet op senest kl. 19.00, så I skal komme lidt før, så vi kan nå at spille denne også.

Da overboen åbenbart mener vi støjer meget, også når vi er ude at ryge, opfordrer vi alle til at være stille og ikke stå ude foran klubben og snakke. Vi må allesammen vise at vi godt vil og kan være stille – på den måde kan vi bedre gå ind i arbejdsgruppen med mulighed for et positivt resultat.

Det vil altså blive en lidt besværlig tid vi går I møde herude, så jeg skal på det kraftigste opfordre alle til at holde udkig efter egnede lokaler i Køge og nærmeste omegn, så vi kan komme væk herfra. Vores nuværende lokaler er ca. 130 kvm. så det er noget i samme størrelse vi minimum har brug for.

Kom ind i kampen

Og nu hvor vi har været omkring hverdagsholdet og oldboys vil jeg hermed opfordre alle jer, der har sagt ja til at spille på disse hold om at komme ind i kampen og melde jer til, når der laves opslag om at der skal bruges spillere. Det har de sidste par kampe været en kamp for Camilla at skaffe spillere og hun har måttet trække på reservernes reserver for at kunne stille hold. Det er ikke i orden!

Klubmesterskab 9. oktober 2021

Husk der er klubmesterskab lørdag d. 9. oktober 2021 kl. 10.00. Sidste tilmelding er senest mandag d. 27. september, enten på tilmeldingssedlen i klubben eller meld dig til på den begivenhed der er oprettet i vores Facebook gruppe. Husk du skal være lige med i kontingent (3. kvartal betalt) på sidste tilmeldingsdag og du kan IKKE betale på selve dagen, hvor klubmesterskabet afholdes.