Indkaldelse til generalforsamling i Kjøge Dart Club

Torsdag d. 03.03.2022 kl. 19.00 i klubbens lokaler, Karlemosevej 33, 4600 Køge.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling samt eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger.
 4. Formandens beretning.
 5. Regnskabets aflæggelse.
 6. Valg til bestyrelse
  • Valg af formand (i lige år)
  • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (hvert år)
 7. Indkomne forslag.
  Der er kommet 6 forslag, som kan læses her:
  Forslag 1: generalforsamling 2022 – forslag 1
  Forslag 2-6: Forslag til generalforsamling i Kjøge Dart Club 2022 – Martin
 8. Eventuelt.

Vi håber at se jer alle.

Referat af ordinær generalforsamling den 10 februar 2021

På bestyrelsen vegne

Kim