Endelig dagsorden til Generalforsamling torsdag d. 3.3.2022

28. februar 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Kjøge Dart Club

Torsdag d. 03.03.2022 kl. 19.00 i klubbens lokaler, Karlemosevej 33, 4600 Køge.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling samt eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger.
 4. Formandens beretning.
 5. Regnskabets aflæggelse.
 6. Valg til bestyrelse
  • Valg af formand (i lige år)
  • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (hvert år)
 7. Indkomne forslag.
  Der er kommet 6 forslag, som kan læses her:
  Forslag 1: generalforsamling 2022 – forslag 1
  Forslag 2-6: Forslag til generalforsamling i Kjøge Dart Club 2022 – Martin
 8. Eventuelt.

Vi håber at se jer alle.

Referat af ordinær generalforsamling den 10 februar 2021

På bestyrelsen vegne

Kim

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2018-2022 Kjøge Dart Club