Referat fra spillermødet torsdag d. 16.6.2022.

Til stede var: Kim, Camilla, Pernille, Dennis, Heidi, Michelle, John, Michael, Jesper L., Lars, Tommy, Maibritt

 1. Kim startede med at give alle en skideballe over den dårlige opbakning, der havde været til holdene i løbet af forårssæsonen. Der har været rigtige mange afbud til kampene, hvilket har resulteret i flyttede kampe, hvilket er svært i et i forvejen presset program. Kim mente at når man har meldt sig til et hold, må man sørge for at holde sig orienteret om kampdatoer og såvidt muligt deltage. DDU har dog haft lagt turneringsrunde i et par “dumme” weekender, men det retfærdiggør ikke at man melde fra i tide og utide. Holdningen er Kims personlige og ikke diskuteret i bestyrelsen, hvilket Kim også startede med at gøre opmærksom på.
 2. Holdene i efterårssæsonen er blevet ændret lidt, da vi har mistet nogle spillere, samt nogle spillere ikke ønsker at spille fast på hold i øjeblikket. Så holdene bliver som følgende i efteråret til start:
  1. holdet: John, Dennis, Jesper L. og Kim (Jesper L. har gjort det godt i foråret, bla. til SM, hvor han viste han spiller godt under pres og får derfor chancen på 1. holdet)
  2. holdet: Camilla, Joakim, Heidi, Lars og Michelle (Lars har spillet flere kampe for 2. holdet allerede og bliver derfor tilknyttet her)
  3. holdet: Tommy, Brian D., Brian J. , Maibritt og Pernille (Brian J. har spillet flere kampe for 3. holdet allerede og bliver derfor tilknyttet her)
  Reserver: Michael, Hans, Henning, David og Lolk. (Michael ønsker ikke at spille fast på hold i øjeblikket, derfor er han reserve. De 4 andre har vi ikke hørt fra, men de plejer at træde til, hvis de har tid)
  Oldboys og hverdagsholdet fortsætter som de plejer. Damepairs får også tilknyttet Michelle, da hun nu er klar til at blive aktivt medlem.
 3. Der blev orienteret om at vi afholder Venskabsturnering fredag d. 19.8.22 og Damepairs i weeekenden d. 17.+18.9.22. Vi kan godt bruge hjælp til begge begivenheder.
 4. Bestyrelsen har besluttet at klubben betaler for parkering de steder, hvor man skal betale for parkering, når man er ude at spille kamp. Der skal udfyldes en seddel, som ligger i baren og en kopi af kvittering (eller screenshot fra parkerings-app) skal vedlægges, så udbetaler kassereren pengene til den der har lagt ud. Endvidere er det besluttet at klubben giver en “køreøl/sodavand” ved udekampe, hvis man mødes i klubben inden man tager afsted.
 5. Bestyrelsen ligger op til at der skal udarbejdes et sæt ordensregler i klubben, da der har været et par kedelige episoder på det seneste. Ordensreglerne skal vedtages på næste generalforsamling og Kim opfordrede alle til at komme med forslag til, hvad de mener sådan et sæt skal indeholde. Ordensreglerne er ikke kun gældende i klubben, men også når man er ude og repræsentere klubben. Har du forslag til, hvad du mener de skal indeholde så send dem til klubbens mailadresse: koegedart@live.dk – gerne med emnefeltet “Ordensregler”. Så sørger bestyrelsen for at få lavet et udkast til næste generalforsamling.
 6. Bestyrelsen eftersøgte flere barvagter, de de barvagter der er nu har svært ved at dække alle vores åbningstider ind. Dennis kunne ikke forstå at alle ikke bare kan åbne klubben, om det skyldtes at vi ikke stolede på hinanden. Kim og Camilla forklarede at barvagtordningen blev indført da der kom ny bestyrelse tilbage i 2018 og den var lavet for at få minimeret det store svind der var i klubben – hvilket så også er lykkedes. Lars fortalte at han havde været i flere forskellige klubber/foreninger, og hvis man åbnede op for at alle kunne gå bag baren kom der automatisk svind uanset, hvor meget man stolede på hinanden. Klubben har en enkelt gang i løbet af de sidste halve år været nødsaget til at holde lukket pga. manglende barvagt. Desværre meldte ingen sig til at være barvagt (dvs. 1 meldte sig, men sprang fra igen), så vi må håbe at de nuværende barvagter kan overkomme opgaven.
 7. Kim orienterede om DDUs nye turneringssystem, som gør at man kan bruge tablets/computere til at føre tavle. Dette system skulle være indført efter sommerferien, men er vist nok udskudt til næste sæson. I den forbindelse har klubben indkøbt 2 tablets med dertil hørende skærme etc. som vil blive sat op på bane 2 og 3 i løbet af sommeren, så vi kan blive fortrolige med at føre tavle via tablets. På sigt vil bane 1 og 4 også blive udvidet til at man kan føre elektroniske tavler der. Men det vil stadig være muligt og tilrådeligt at man fører “gammeldags” kridttavler, da det er den bedste måde at lære at føre tavle på.
 8. Eventuelt. Ingen havde noget til eventuelt.

Mødet sluttede i god ro og orden.

På bestyrelsens vegne

Kim