Nyt fra bestyrelsen

VIGTIGT! i forhold til generalforsamlingen

VIGTIGT! i forhold til generalforsamlingen

Vi er i bestyrelsen blevet gjort opmærksom på, at der ingen steder i vores vedtægter står, at man ikke har stemmeret, selvom man skylder mere end 3 måneders kontingent. Det har været bestyrelsens opfattelse at det var tilfældet, men da det ikke står i vedtægterne, kan vi jo ikke håndhæve denne regel. Bestyrelsens tilgang til…

Lukket indtil 28.2.2021

Lukket indtil 28.2.2021

Endnu et trist indlæg som igen omhandler nedlukning. Som alle sikkert har hørt, er Danmark nu lukket ned indtil 28.2.2021, og dermed også vores elskede dartklub. Vi håber at alle fortsat holder gejsten højt, og får trænet derhjemme, så alle er knivskarpe, når vi igen må mødes. Husk at der er VIRTUEL generalforsamling onsdag d….

Kontingent 2020!

Kontingent 2020!

For en uge siden kom vores kasserer med et opråb vedr. manglende kontingentindbetalinger for 2020. Dette opråb gav 3 henvendelser, hvoraf 2 af dem havde betalt. Og de der skylder mere end et kvartal har ikke henvendt sig. Så kom nu ud af busken og få betalt jeres kontingent 2020. I har endda fået første…

Indkaldelse til generalforsamling onsdag d. 10.2.2021 kl. 19.00

Indkaldelse til generalforsamling onsdag d. 10.2.2021 kl. 19.00

Indkaldelse til generalforsamling i Kjøge Dart Club Onsdag d. 10.2.2021 kl. 19.00 virtuelt via app’en Jitsi Meet (vejledning vedhæftet) Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer. 2. Valg af referent. 3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling samt eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger. 4. Formandens beretning. 5. Regnskabets aflæggelse. 6. Valg til bestyrelse: Valg af bestyrelsesmedlem (i ulige år)…

Opråb fra kassereren

Opråb fra kassereren

Vi nærmer os med hastige skridt onsdag d. 10. februar 2021, hvor der afholdes virtuel generalforsamling, og i den forbindelse skal det lige gøres opmærksom på, at man ikke er stemmeberettiget, hvis man skylder mere end 3 mdr. i kontingent. Og jeg ved fra kassereren, at der er mere end 9 spillere som skylder for…

Nedlukning forlænget til 7. februar 2021

Nedlukning forlænget til 7. februar 2021

Som I alle sikkert allerede har hørt er nedlukningen af Danmark nu forlænget til 7. februar 2021. Dette betyder desværre også, at vi bliver nødt til at forlænge nedlukningen af klubben indtil videre til samme dato 🙁 Og uanset hvor meget vi alle håber på snart at komme i gang igen, er det nok ikke…

Fortsat lukket

Fortsat lukket

Først og fremmest vil jeg starte med at ønske alle klubbens medlemmer (og alle andre) et rigtigt godt nytår. Jeg håber at alle er kommet godt ind i det nye år? Som alle nok ved, har regeringen valgt at forlænge nedlukningen af det meste af Danmark, herunder også foreningslivet, til d. 17.1.21 indtil videre. Dette…

Julegave fra bestyrelsen

Julegave fra bestyrelsen

I disse triste Coronatider synes vi i bestyrelsen, at der skal en smule glæde tilbage til vores trofaste medlemmer. Derfor har vi besluttet, at vi gør 1. kvartal 2021 betalingsfrit for kontingent. Denne beslutning er taget på den lidt triste baggrund, at DDU’s turneringsudvalg har valgt at lukke turneringen ned indtil 28.2.2021, hvilket jo så…

Nedlukning af klubben – igen :(

Nedlukning af klubben – igen :(

Som de fleste af jer nok allerede har hørt og læst, bliver der fra onsdag d. 9.12.2020 til søndag d. 3.1.2021 lukket ned for alt idræts- og foreningsliv i en del kommuner, heriblandt også Køge Kommune. Det betyder så desværre, at vi også i dartklubben er nødt til at lukke ned for træning i denne…