Bestyrelsen indkalder hermed alle spillere, både aktive og passive, til spillermøde i klubbens lokaler:

Torsdag d. 4.10.2018 kl. 19.00.

Vi vil på dette spillermøde snakke lidt om sæsonstarten, om hvordan vi har det i klubben, fortælle om den kommende julefrokost og vores julestævne osv.

Vi håber at alle møder op.

Efter spillermødet vil vi spille vores sædvanlige ranglisteturnering samt Shanghai-bingo.

På bestyrelsens vegne

Kim