Bestyrelsen for Kjøge Dart Club indkalder hermed foreningens medlemmer til ekstraordinær generalforsamling iht. foreningens vedtægter.

Generalforsamlingen afholdes mandag den 30. oktober 2023 kl. 19:00 i Klubbens lokaler, Karlemosevej 33, 4600 Køge

Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag A om fusion mellem Kjøge Dart Club og Rødderne Dartklub og tankerne bag præsenteres af udvalget.
  3. Spørgsmål fra medlemmerne
  4. Afstemning om forslag A

Ad 1) Forslag A om fusion mellem Kjøge Dart Club og Rødderne Dartklub

Udvalget foreslår en fusion på baggrund af de fordele som udvalget kan se for flertallet af klubbens medlemmer, både socialt og sportsligt.

Udvalget vil præsentere de tanker der er vendt og de løsninger udvalget er kommet frem til.

Ved vedtagelse af ovennævnte bemyndiges udvalget til at indkalde til en stiftende generalforsamling.

Om udvalget:

Klubberne har nedsat et udvalg til at udarbejde et forslag som kan præsenteres for klubbens øvrige medlemmer.

Udvalget består af 6 personer, 3 fra hver klub. Udvalgets fornemmeste opgave er at varetage de respektive klubbers interesser og udarbejde et forslag til klubbens medlemmer om hvordan et fremtidigt samarbejde skal forløbe.

Vedtagelseskrav

Dagsordensforslaget i pkt. 2 skal vedtages med et flertal af de afgivne stemmer.

Brevstemmer og fuldmagt

Et hvert medlem der er stemmeberettiget, kan deltage i generalforsamlingen.

Et medlem, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, kan desuden stemme skriftligt ved at sende fuldmagt eller en brevstemme tilbestyrelsen pr. mail. Brevstemmer skal være bestyrelsen i hænde senest hverdagen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Fuldmagt skal derudover også afleveres til dirigenten inden afstemning. Et medlem må maksimalt håndtere én fuldmagt fra et andet medlem.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål eller lignende rettes til bestyrelsen i egen klub.

Venlig hilsen

Bestyrelsen