Nyheder

Velkommen

Velkommen

Velkommen til Kjøge Dart Clubs hjemmeside. Siden vil med tiden komme til at indeholde nyheder fra klubben, kampreferater, ranglistestilling osv. Nogle sider vil kræve at man er medlem af klubben, andre vil være åbne for alle.

Webcam turnering

Webcam turnering

Så er vi klar til vores første webcam turnering i Kjøge Dart Club. Turneringen afholdes torsdag d. 25.3.2021 kl. 19.00. Vi har i bestyrelsen valgt at afholde den om torsdagen, da det jo i forvejen er træningsaften, så på den måde håber vi at mange tilmelder sig. Man skal tilmelde sig på denne side: https://kdc-dart.dk/event/kdc-webcam-turnering/…

Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Som I jo alle nok ved, er vi stadig nødsaget til at holde klubben lukket, da al indendørs idræt og foreningsaktiviteter stadig skal holdes lukket. Vi i bestyrelsen følger løbende udviklingen og skal nok sørge for at være klar, så snart klubberne igen må åbne op. I mellemtiden prøver vi at holde dampen oppe. Senest…

Webcamturnering spørgeskema

Webcamturnering spørgeskema

Bestyrelsen har fået et forslag om det kunne være en idé at afholde webcamturnering for klubbens medlemmer. Vi synes det er en god idé og har derfor valgt at gå videre med idéen. Men inden vi sætter noget i gang vil vi lige lave en lille undersøgelse for at vejre stemningen. Så derfor dette lille…

VIGTIGT! i forhold til generalforsamlingen

VIGTIGT! i forhold til generalforsamlingen

Vi er i bestyrelsen blevet gjort opmærksom på, at der ingen steder i vores vedtægter står, at man ikke har stemmeret, selvom man skylder mere end 3 måneders kontingent. Det har været bestyrelsens opfattelse at det var tilfældet, men da det ikke står i vedtægterne, kan vi jo ikke håndhæve denne regel. Bestyrelsens tilgang til…

Lukket indtil 28.2.2021

Lukket indtil 28.2.2021

Endnu et trist indlæg som igen omhandler nedlukning. Som alle sikkert har hørt, er Danmark nu lukket ned indtil 28.2.2021, og dermed også vores elskede dartklub. Vi håber at alle fortsat holder gejsten højt, og får trænet derhjemme, så alle er knivskarpe, når vi igen må mødes. Husk at der er VIRTUEL generalforsamling onsdag d….

Kontingent 2020!

Kontingent 2020!

For en uge siden kom vores kasserer med et opråb vedr. manglende kontingentindbetalinger for 2020. Dette opråb gav 3 henvendelser, hvoraf 2 af dem havde betalt. Og de der skylder mere end et kvartal har ikke henvendt sig. Så kom nu ud af busken og få betalt jeres kontingent 2020. I har endda fået første…

Indkaldelse til generalforsamling onsdag d. 10.2.2021 kl. 19.00

Indkaldelse til generalforsamling onsdag d. 10.2.2021 kl. 19.00

Indkaldelse til generalforsamling i Kjøge Dart Club Onsdag d. 10.2.2021 kl. 19.00 virtuelt via app’en Jitsi Meet (vejledning vedhæftet) Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer. 2. Valg af referent. 3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling samt eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger. 4. Formandens beretning. 5. Regnskabets aflæggelse. 6. Valg til bestyrelse: Valg af bestyrelsesmedlem (i ulige år)…

Opråb fra kassereren

Opråb fra kassereren

Vi nærmer os med hastige skridt onsdag d. 10. februar 2021, hvor der afholdes virtuel generalforsamling, og i den forbindelse skal det lige gøres opmærksom på, at man ikke er stemmeberettiget, hvis man skylder mere end 3 mdr. i kontingent. Og jeg ved fra kassereren, at der er mere end 9 spillere som skylder for…