Ekstraordinær Generalforsamling

9. november 2018

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Kjøge Dart Club.

I overensstemmelse med Kjøge Dart Clubs vedtægter §10 og §11 indkalder bestyrelsen hermed til ekstraordinær generalforsamling:

Torsdag d. 29. november 2018 kl. 19.00 i klubbens lokaler, Karlemosevej 33, 4600 Køge

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af stemmetællere.
  4. Følgende forslag til vedtægtsændring skal behandles:Der tilføjes en ny paragraf med overskriften Rygeregler i klubben og der skal så stemmes om de enten skal være

1. Der er totalt rygeforbud i klubben eller

2. Det er tilladt at ryge i barområdet i klubben, efter at alle dartaktiviteter er ophørt, det være sig træning eller turneringskampe, og man vælger at sidde og hygge efterfølgende.

5. Eventuelt.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Comments 1

  1. HUSK! Ekstraordinær generalforsamling torsdag 29.11.2018 – Kjøge Dart Club

    […] Indkaldelsen kan ses her: Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling […]

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2018-2022 Kjøge Dart Club