Lige en påmindelse om at der er generalforsamling i klubbens lokaler torsdag d. 20.02.2020 kl. 19.00

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, dvs senest 12.02.2020.

Forslagene kan enten puttes i klubbens postkasse og de skal være dateret og underskrevet. Postkassen tømmes 12.02.2020, så forslag der puttes i postkassen efter denne dato, kommer ikke i betragtning.

Forslag kan også sendes til bestyrelsen på mail koegedart@live.dk – her er der samme frist.

Indkaldelsen kan ses her: Indkaldelse til generalforsamling 20.02.2020

Vi ses.

På bestyrelsens vegne

Kim