Hej,

Så er referatet af årets generalforsamling her:

Referat af ordinær generalforsamling 2020 + formandens beretning

/Bestyrelsen