Vi er i bestyrelsen blevet gjort opmærksom på, at der ingen steder i vores vedtægter står, at man ikke har stemmeret, selvom man skylder mere end 3 måneders kontingent. Det har været bestyrelsens opfattelse at det var tilfældet, men da det ikke står i vedtægterne, kan vi jo ikke håndhæve denne regel. Bestyrelsens tilgang til dette, bunder nok ud i, at hvis man skylder mere end 3 måneders kontingent kan man faktisk, i følge vedtægterne, blive ekskluderet fra klubben.

Endvidere er vi også gjort opmærksomme på, at der heller ikke står noget om, at passive medlemmer ikke har stemmeret, så derfor har alle der deltager i generalforsamlingen på onsdag stemmeret, passive såvel som skyldnere.

Vi beklager de misforståelser der har været, men opfordrer stadig alle der skylder kontingent til at få betalt det skyldige. Både for jeres egen skyld og for klubbens skyld. I værste fald kan I risikere at blive ekskluderet og det ønsker vi ikke for nogen.

Vi ses online på onsdag.

/Kim