Referat fra spillermøde 24.11.2022

Til stede var: Allan, Brian D., Camilla, Claus, Dennis, Frank, Jesper H., Jesper L., Joakim, Kim, Lars, Martin, Michael, Maibritt, Pernille, Tommy.

Kim startede mødet med at “skælde ud” over folks tilgang til at spille på hold i indeværende sæson. Mange har meldt fra i sidste øjeblik af forskellige årsager, hvilket har gjort det svært at stille hold. Når man har tilmeldt sig et hold, så er det ens eget ansvar at holde øje med, hvornår der spilles og kan man se at der er en weekend man ikke kan, melder man det ud i god tid!
Der har godt nok været mange udsatte kampe, bl.a. foranlediget af at 1. holdet kørte en sag mod Kokkedal, og derfor opfordrede bestyrelsen til at man bare sagde ja til at flytte kampe. I næste sæson anbefales det at man maksimalt har 2 flyttede kampe, og man ikke siger ja til at flytte flere før der er fundet nye datoer til de 2 kampe.

Herefter skulle der findes ud af, hvor mange hold der skulle tilmeldes næste sæson. Tilslutningen til at spille i hovedturneringen har ikke været speciel stor, så det ender med at vi tilmelder 2 hold til hovedturneringen, 1 til hverdagsrækken, 1 til oldboysrækken og 1 til damepairs. Selve holdsammensætningen er ikke besluttet endnu. Vi afholder et nyt spillermøde torsdag d. 5.1.23. I forhold til hverdagsrækken og oldboys var der en snak om der evt. skulle tilmeldes 2 hold til de rækker, men begge holdkaptajner for de hold i indeværende sæson, sagde at det nogle gange havde været svært at stille hold, så de anbefalede kun 1 hold i hver række. I den forbindelse er det så de folk der har meldt ud at de godt vil spille fast på holdene, der bruges primært og så hører man de andre, hvis man kommer til at mangle spillere. Kim anbefalede at man, hvis man ville bruge Facebook, brugte vores nuværende gruppe til at lave begivenheder for holdene, i stedet for at oprette nye grupper. Det var der en lidt blandet holdning til. Kim undersøger om man evt. kan bruge hjemmesiden til det.

Der blev så meldt ud af vi mangler barvagter – her meldte Dennis og Lars sig så til barvagt-teamet – de vil få en grundig oplæring. Herefter blev der snakket om rengøring i klubben. Bestyrelsen mener ikke at det kan være rigtigt at det var barvagterne der skulle stå for det alene – vi må løfte i flok! Der blev snakket om turnusordninger, rengøringsplaner osv., men det endte ikke ud i noget endeligt. Men vi bliver nødt til at hjælpe hinanden. På den måde vil det også være lettere og hurtigere for barvagterne at åbne klubben.

Kim opfordrede alle til at finde sponsorgaver til vores kommende julestævne (28.12.22) og klubmesterskab (28.01.23). Alle gaver tages i mod med kyshånd. Der vil blive lavet en sponsorvæg, hvor de glade givere bliver nævnt.

Kim nævnte så at bestyrelsen har snakket om at afholde 60 års jubilæumsstævne i 2025. Dette skal være et officielt DDU stævne, så vi skal skaffe spillested osv. Vi ved godt der endnu er længe til, men stemningen skulle lige vejres i klubben for om er overhovedet var stemning for det? Det virkede sådan, så vi arbejder stille og rolig videre med det, det kommer til at være et kæmpearbejde. Rødvig Dart har meldt ud at de godt vil være behjælpelige, men det vil alt andet lige være bedst, hvis vi selv kan løfte opgaven.

Pernille og Camilla fik så ordet. De har snakket om at afholde et fastelavnsstævne, hvor alle deltager skal være udklædte. Folk synes det var en god, sjov ide og der blev nedsat et stævneudvalg bestående af Pernille, Camilla, Jesper H. og Kim, som arbejder videre på det. Indtil videre er datoen sat til 11.2.2023, så stævneudvalget har travlt.

Der har været lidt muren i krogene om at man ikke er blevet oplært i brug af vores nye tablets. Efter lidt snak frem og tilbage indvilligede Kim i at lave en skriftlig vejledning til brug af N01, og når DDU kommer med deres system til turneringskampene, kommer der også en vejledning til dette. Men i stedet for at gå og brokke sig i krogene over dit og dat så kom og spørg om hjælp!

Under eventuelt blev der spurgt indtil om man eventuelt kunne køre med seedning i ranglisteturneringen. Martin foreslog at man kunne give point til spillere der lå længere nede på ranglisten, hvis de slog en top-4 spiller. Der blev snakket for og imod og det endte med at Tommy og Kim vil sætte sig sammen og kigge på det inden næste års ranglisteturnering starter.

Mødet afsluttede i god ro og orden.

/Kim