Tirsdag d. 12/12-2023 var Spillerudvalget samlet for at få nedenstående punkter fastsat for den kommende sæson:

  • Holdsammensætninger
  • Udgangspunkter for op/nedrykning af spillere holdene imellem
  • Holdkaptajner/holdansvarlige

Inden vi lister holdene, er der et par punkter, som vi gerne vil præcisere:

  1. Holdene er sammensat efter Spillerudvalgets bedste vurdering af form/talent/indsats, som vi kender dem. Det kan man være enig eller uenig i, men det er vigtigt at slå fast, at ingenting er bøjet i neon, og at holdene vil blive vurderet af, både holdene selv, men også af Spillerudvalget løbende gennem sæsonen. Der vil derfor med sikkerhed blive brug for erstatninger ved afbud løbendegennem sæsonen, og de spillere, der mener, at de har fortjent at blive prøvet på højere niveau, vil næsten med sikkerhed få mulighed for det.
  2. Udgangspunktet for 1. og 2. holdet er, at vi stiller med de stærkeste ”kandidater” til de 2 hold. I tilfælde af afbud, vil 1. holdet kunne trække på spillere fra 2. holdet og/eller reservespillere, alt efter hvem der er til rådighed, og hvad der tjener holdene bedst. Pt. er der valgt en 1. reserve fra 2. holdet til 1. holdet, og at 1. holdet har 4 faste og 2. holdet har 5. Er alle spillere til rådighed på dagen, fravælges 1 spiller fra 2. holdet, som således står til rådighed for 3./4. holdet.
  3. 3. og 4. holdet er ikke sat efter niveau. Dertil er der alt for mange af spillerne, der ligger for tæt på hinanden niveaumæssigt.
  4. Udgangspunktet er altid, at spillere, der har meldt sig som ”faste” spillere til turneringerne, bliver valgt frem for reservespillerne.
  5. Holdene vælger selv deres holdkaptajner (læs: holdansvarlige) og sætter holdene til de enkelte kampe. Ved uenigheder står Spillerudvalget naturligvis også til rådighed for assistance.

Holdene er som følger:

Hold 1 – 2. division:

Licens nr.Navn
1299Morten Frederiksen
1300Kim Knudsen
2520Martin Holst Eggert
4716John Mikael Larsen

Hold 2 – 3. division:

Licens nr.Navn
298Brian Dahlberg
302Jacob Kærhus Pedersen
309Kim Toft
960 Brian Johansen (1. reserve til Hold 1)
4486 Jesper Steen Larsen

Hold 3 – Danmarksserien:

Licens nr.NavnNote
314 Tommy Dahlberg
3893 Carsten Preben FrederiksenKun 1 kamp
4272 Hans BoyeKun 1 kamp
5643 Lars Høyberg
1418 Thomas Christiansen
Mangler licensJannik Kusk

Hold 4 – Danmarksserien:

Licens nr.Navn
782 Robert Peters
5604Thomas Jansen
2086 Camilla Ternstrøm
5913 Else Sørensen
Mangler licens Malou Lerbech

Reserver til Hovedturneringen (weekend):

Licens nr.Navn
301 Henning Andresen
1888 Nicolai Lolk Hansen
1902 Andreas Krag Kristensen
2535 Kim Antonsen
3279 Michael Jensen
3788 Dennis Schmidt
4774 Jesper Søndergaard Jensen
5335 Joakim Rasmussen
5366 Dennis Johansen

Hverdagsrækken:

Licens nr.NavnHold
302Jacob Kærhus Pedersen1
309 Kim Toft1
792Klaus Jespersen2
960Brian Johansen1
1402Stephen Whipps2
1515 Claus Hansen2
1658 René Gawron2
2086 Camilla Ternstrøm2
4272Hans Boye1
4486 Jesper Steen Larsen1
5335 Joakim Rasmussen1

Reserver Hverdagsrækken:

Licens nr.Navn
298 Brian Dahlberg
301 Henning Andresen
513 Jacob Poulsen
1299 Morten Frederiksen
1418 Thomas Christiansen
1888 Nicolai Lolk Hansen
2520 Martin Holst Eggert
5643 Lars Høyberg

Oldboys 35+:

Licens nr.Navn
1402 Stephen Whipps
2086 Camilla Ternstrøm
3893 Carsten Preben Frederiksen
4486 Jesper Steen Larsen

Reserver Oldboys 35+:

Licens nr. Navn
301 Henning Andresen
302 Jacob Kærhus Pedersen
314 Tommy Dahlberg
782 Robert Peters
960 Brian Johansen
1300Kim Knudsen
1888 Nicolai Lolk Hansen
1902 Andreas Krag Kristensen
4272 Hans Boye
4774 Jesper Søndergaard Jensen
5643 Lars Høyberg

Damepairs:

Licens nr.Navn
2086 Camilla Ternstrøm
5913 Else Sørensen