Der er kommet indbydelse til NVL’s Premier League og Lady League. I kan se den på nedenstående link:

NVL 2018 – Indbydelse til PL og LL

Sidste tilmelding til dette er d. 19. april 2018 – mere om dette i selve indbydelsen.