Endelig dagsorden til generalforsamling i Kjøge Dart Club

Torsdag d. 02.03.2023 kl. 19.00 i klubbens lokaler, Karlemosevej 33, 4600 Køge.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling samt eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger.
 4. Formandens beretning.
 5. Regnskabets aflæggelse. – Regnskabet kan ses her: Aarsregnskab-2022
 6. Valg til bestyrelse
  • Valg af kasserer (i ulige år) – Camilla ønsker ikke genvalg.
  • Valg af formand (i lige år) – Da Kim ønsker at trække sig er denne på i år.
  • Valg af bestyrelsesmedlem (i ulige år) – Tommy genopstiller.
  • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (hvert år)
 7. Indkomne forslag:
  Forslag 1: Forslag 1
 8. Eventuelt.

Vi håber at se jer alle.

På bestyrelsen vegne

Kim

Referat KDC ordinær generalforsamling 2022

Bemærk: Bestyrelsen er klar over, at generalforsamlingen i henhold til klubbens vedtægter skulle være afholdt i februar måned, men vi har ikke kunnet finde et egnet tidspunkt i februar. Vil nogen gøre indsigelser imod dette, bedes I allerede gøre det nu, for så er der ingen grund til at afholde denne generalforsamling bare for at få den kendt ugyldig, hvilket så vil medføre der skal indkaldes på ny!