Indkaldelse til generalforsamling i Kjøge Dart Club

Onsdag d. 10.2.2021 kl. 19.00 virtuelt via app’en Jitsi Meet (vejledning vedhæftet)

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling samt eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger.
4. Formandens beretning.
5. Regnskabets aflæggelse.
6. Valg til bestyrelse:

  • Valg af bestyrelsesmedlem (i ulige år)
  • Valg af Kasserer (i ulige år)
  • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (hvert år)

7. Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være dateret og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Ellers kan de betragtes som ikke rettidige. Forslag sendes til koegedart@live.dk. Hvis bestyrelsen finder det vigtigt at bringe et forslag frem alligevel, kan der dispenseres for denne regel.

8. Eventuelt.

Vi håber at se jer alle.

På bestyrelsens vegne

Kim

Kort vejledning til Jitsi: Vejledning til Jitsi