Indkaldelse til generalforsamling onsdag d. 10.2.2021 kl. 19.00

24. januar 2021

Indkaldelse til generalforsamling i Kjøge Dart Club

Onsdag d. 10.2.2021 kl. 19.00 virtuelt via app’en Jitsi Meet (vejledning vedhæftet)

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling samt eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger.
4. Formandens beretning.
5. Regnskabets aflæggelse.
6. Valg til bestyrelse:

  • Valg af bestyrelsesmedlem (i ulige år)
  • Valg af Kasserer (i ulige år)
  • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (hvert år)

7. Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være dateret og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Ellers kan de betragtes som ikke rettidige. Forslag sendes til [email protected] Hvis bestyrelsen finder det vigtigt at bringe et forslag frem alligevel, kan der dispenseres for denne regel.

8. Eventuelt.

Vi håber at se jer alle.

På bestyrelsens vegne

Kim

Kort vejledning til Jitsi: Vejledning til Jitsi

Comments 1

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2018-2022 Kjøge Dart Club