Som I jo alle nok ved, er vi stadig nødsaget til at holde klubben lukket, da al indendørs idræt og foreningsaktiviteter stadig skal holdes lukket. Vi i bestyrelsen følger løbende udviklingen og skal nok sørge for at være klar, så snart klubberne igen må åbne op.

I mellemtiden prøver vi at holde dampen oppe. Senest har vi lavet en undersøgelse i forhold til afvikling af webcamdart turnering intern imellem klubbens medlemmer. Denne undersøgelse har indtil videre givet følgende resultat:

8 har svaret Ja til at deltage (+ 1 enkelt har givet et mundligt tilsagn uden dog at svare på spørgeskemaet)
3 har svaret Nej til at deltage
7 har svaret Har ikke webcam, men overvejer at købe et

Der er altså stadig en del som ikke har svaret. Om det skyldes at de ikke gider, eller har glemt det vides ikke, men I kan stadig gå ind og svare, hvis det er en forglemmelse. I kan finde spørgeskemaet her: Webcamturnering spørgeskema

Men med de nuværende tilkendegivelser vil vi gå videre med at få oprettet en løbende webcam turnering. Vi satser på at ville afholde den om torsdagen, hvor vi i forvejen plejer at være til dart, så vi tænker at de fleste godt kan der. Der vil komme mere om denne turnering inden for den nærmeste fremtid.

Vi nærmer os med hastige skridt 1. april, hvilket så betyder 2. kvartal og her skal der igen betales kontingent. Kassereren henstiller kraftigt til, at når I indbetaler så skriv i kommentarfeltet på MobilePay indbetalingen at det drejer sig om kontingent 2. kvartal. Ønsker I i stedet at lave en bankoverførsel, så kontakt Camilla på SMS eller Messenger for at få kontonummeret. Igen henstilles til, at der skrives, hvad indbetalingen drejer sig om.

Og til sidst, som altid, pas på jer selv og hinanden. Vi ses forhåbentlig snart igen i klubben.

På bestyrelsens vegne

Kim